Privacybeleid

22 mei 2018

Fast Cars Garage hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Uw (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Middels dit privacybeleid laten we u weten welke gegevens wij verzamelen als u deze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Verwerken van persoonsgegevens
Fast Cars Garage kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken deze persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverlening en het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fast Cars Garage of die van een derde partij. We zullen de persoonsgegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken.
Indien u een verzoek om informatie doet via het contactformulier, dan vragen we u naar uw naam, e-mailadres en eventueel enkele aanvullende gegevens. Uw gegevens gebruiken we uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek. Wanneer u een verzoek, e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we de berichten bewaren.

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die we van u hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kan u doen door een gespecificeerd verzoek naar info@fastcarsgarage.nl te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Fast Cars Garage zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast zijn we geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen de bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u deze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Fast Cars Garage. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Fast Cars Garage maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via de browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.
Via deze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De privacy van de bezoekers aan deze website wordt door ons gerespecteerd. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van je gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Gebruik van persoonsgegevens
Fast Cars Garage verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Fast Cars Garage website te beheren en om de door u gevraagde services en diensten te leveren. Fast Cars Garage gebruikt uw persoonsgegevens ook om u op de hoogte te houden van diensten die beschikbaar zijn vanaf Fast Cars Garage.
Verder bieden we een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Doorgifte aan derden
Fast Cars Garage verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Fast Cars Garage zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:
– te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces;
– om de rechten of eigendom van Fast Cars Garage te beschermen en verdedigen; en
– te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Fast Cars Garage of het publiek te beschermen.

Bewaren van persoonsgegevens
Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Fast Cars Garage zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens
Fast Cars Garage zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Fast Cars Garage bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van het privacybeleid
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Fast Cars Garage zal zo nu en dan haar privacybeleid updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Fast Cars Garage raadt u aan om periodiek het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Fast Cars Garage jouw persoonsgegevens beschermt.

Contact informatie
Fast Cars Garage ontvangt graag uw commentaar betreffende het privacybeleid. Als u van mening bent dat Fast Cars Garage niet heeft gehandeld op grond van dit beleid, dan kan u contact opnemen met Fast Cars Garage via info@fastcarsgarage.nl of door te bellen naar 020 – 631 27 27.